0234cc大发彩(中国)官方网站

当前位置:首页 > 关于我们 > 公司荣誉

2019年获得5项奖项及荣誉:
       1.高新技术企业        
       2.武汉市江夏区2019年瞪羚企业        
       3.武汉市创新产品认定      
       4.武汉市科技“小巨人”企业        
       5.武汉市科技型中小企业

2020年获得1项奖项及荣誉:

        1.武汉市江夏区2020年瞪羚企业     

2022年获得1项奖项及荣誉:

       1.优秀供应商